full screen

Welkom op de website van Team in Beeld!

Vanaf december 2009 is het ‘Kookboek voor teams’ beschikbaar! Geschreven door Esther de Haan, die in de productie van Team in Beeld heeft meegewerkt.
Het boek bevat 20 practische oefeningen voor de teamcoach.
Meer informatie over het boek kunt u vinden op www.kookboekvoorteams.nl
Op 16 juni jl. is de DVD Team in Beeld gepresenteerd.Op de druk bezochte ‘premiere’ zijn de eerste fragmenten van de DVD vertoond, op basis waarvan de aanwezigen in beweging werden gezet……

Het eerste exemplaar van de DVD is uitgereikt aan Mark Versteeg, manager P&O van de Gasunie NV. VOF Team in Beeld wil hiermee de inspanningen die de Gasunie verricht om coaching en coachend leiderschap te implementeren, van harte ondersteunen en hiermee bovendien een bijdrage leveren aan de 2 Gasunie-competenties: resultaatgerichtheid en samenwerken.

De DVD is met groot enthousiasme ontvangen, met name omdat het een aanvulling op bestaand materiaal (boeken, cd’s) biedt. De DVD prikkelt de visuele waarneming: teamontwikkeling en het coachen van teams wordt levensecht en soms met kloppend hart in beeld gebracht.

Samenwerken is voor de meeste organisaties van wezensbelang. Daarmee gebeurt het echter nog niet vanzelf……. Als adviseurs en als coaches komen we veel vragen tegen over het verbeteren van de onderlinge samenwerking en wat managers kunnen doen om de samenwerking te bevorderen. Hoe doe je dat dan? En is bij ons die investering de moeite waard?

Elk team doorloopt diverse stadia van teamontwikkeling. Elk stadium stelt nieuwe eisen aan de manager én aan de teamleden. Bij niet succesvolle teams is het eerder ieder voor zich en de manager voor allen. Succesvolle teams streven doelstellingen na waar ieder teamlid aan bijdraagt.

De DVD Team in beeld laat het ontwikkelingsproces van een team zien en wat teamcoaching daarin kan bijdragen. Wij willen zo vanuit onze praktijk leidinggevenden en professionals handvatten geven om samenwerking in organisaties op alle niveau’s te bevorderen.

De totstandkoming van de DVD Team in Beeld was turbulent. Ook een dvd creëren kent een parallelproces van onbekenden met diverse zienswijzen; wat je noemt los zand tot één hecht team. We hebben de succesformule van succesteams toegepast. Zo wordt een dvd-team in beeld gebracht door een top-ploeg van professionals die hun vak verstaan, voor en achter de camera en de schermen en 7 acteurs die zich met hart en ziel lieten meesleuren in ons avontuur. Ieder zijn eigen expertise, in dienst van één gemeenschappelijk doel: de dvd Team in Beeld!

Van idee tot DVD: een avontuur om er te komen!